Administratie

Als budgethouder bent u verantwoordelijk om een administratie bij te houden. Dit is enerzijds de administratie naar uw zorgverleners (salarisbetalingen, betalingen aan het UWV en de belastingdienst) en anderszijds de verantwoording naar het indicatiekantoor. Door de huidige regelgeving is dit niet eenvoudig. Indien u hierin ondersteuning wenst, kan PGB4YOU voor u deze administratie overnemen. De diensten die wij dan voor u kunnen verzorgen lopen van het opstellen van het contract met de zorgverlener tot en met de salarisadministratie. Enkele voorbeelden worden hieronder weergegeven om u een idee te geven wat dit in kan houden.

Het beheren van het aan u toegekende budget
Het toegekende budget wordt in zijn geheel beheerd door ons. Dit houdt in dat er afspraken gemaakt worden over de verdeling van het budget en het verbruik hiervan. Hiermee wordt onder andere voorkomen dat het budget voor het gehele jaar na 4 maanden al op is. Ook de betalingen kunnen voor u uitgevoerd worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg en uitsluitend met uw goedkeuring.

Betaling van uw zorgverlener
Afhankelijk van het type contract dat met de zorgverlener is aangegaan, zal overeenkomstig uitbetaling plaatsvinden. Afdracht van sociale premies, loonbelasting etc. worden eveneens door ons afgehandeld. Uiteraard worden de loonstroken maandelijks naar de zorgverlener verstuurd. Aan het begin van het jaar ontvangt de zorgverlener een jaaropgave van het inkomen in het voorgaande jaar.

Ziekte
De ziek- en herstelmeldingen worden doorgegeven aan de betreffende instanties.
Tijdens de ziekteperiode zal door ons contact worden onderhouden met de zorgverlener. Indien gewenst kan gezocht worden naar een tijdelijk alternatief. Wilt u meer informatie over het uitbesteden van uw administratie, neem dan contact op met PGB4YOU.