Aanvragen AWBZ indicatie

Iedereen die door een lichamelijke, verstandelijke, psychische beperking of door een chronische ziekte langer dan 3 maanden ondersteuning nodig heeft kan een AWBZ indicatie aanvragen.

Bij het aanvragen van een AWBZ indicatie zijn er een aantal stappen te onderscheiden: de indicatie aanvraag, het toekennen van de indicatie en het zoeken van de geschikte zorg. Indien u kiest voor een persoonsgebonden budget dient u eveneens de administratie naar het zorgkantoor te verzorgen alvorens u daadwerkelijk een persoonsgebonden budget uitbetaald krijgt.

Indicatie aanvraag
De indicatie dient te worden aangevraagd bij het CIZ, Jeugdzorg of uw gemeente. Om de soort ondersteuning vast te stellen heeft het CIZ, Jeugdzorg of uw gemeente informatie nodig over uw situatie. Het is belangrijk dat u op het aanvraagformulier duidelijk aangeeft waarvoor en hoeveel uur per week u ondersteuning nodig heeft. Indien het CIZ, Jeugdzorg of uw gemeente aanvullende informatie van u wenst, wordt er door hen een afspraak voor een huisbezoek gemaakt. Aan de hand van uw informatie en eventueel het huisbezoek door een adviseur wordt een indicatiebesluit vastgesteld. Hierop staat vermeld voor welke indicaties en hoeveel uur per week u recht heeft op ondersteuning. Daarnaast wordt de duur van het recht op deze ondersteuning vastgesteld. Wanneer dit bekend is wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage berekend. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Indien u kiest voor Zorg In Natura krijgt u een factuur van uw eigen bijdrage. Indien u kiest voor een persoonsgebonden budget krijgt u een netto bedrag uitbetaald. Als u jonger bent dan 18 jaar dan bent u niet eigen bijdrage plichtig.

Zoeken van de geschikte zorg
Indien u daadwerkelijk een indicatie heeft ontvangen kunt u op zoek gaan naar zorgverleners. Hierbij is het belangrijk dat u bepaalt waarvoor en wanneer u precies ondersteuning nodig heeft. Indien u meer informatie wenst over het zoeken naar passende zorgverleners of ondersteuning hierbij wenst kunt u altijd vrijblijvend contact met PGB4YOU opnemen. ]

Administratie naar het zorgkantoor
Indien u kiest voor een persoonsgebonden budget wordt uw indicatie doorgestuurd naar het zorgkantoor in uw regio. Indien het de eerste indicatie betreft ontvangt u papieren die noodzakelijk zijn om de eerste uitbetaling te realiseren. Indien het een herindicatie betreft gaat het zorgkantoor er vanuit dat de bekende gegevens ongewijzigd zijn

U mag zelf bepalen op welk bankrekeningnummer het zorgkantoor het PGB uitbetaalt. Dat kan natuurlijk uw gewone bankrekening zijn, maar u kunt uw PGB ook laten beheren door een externe organisatie. Ook hierbij kan PGB4YOU u van dienst zijn.