Soorten indicaties

Een AWBZ indicatie bestaat uit een aantal verschillende soorten indicaties. Het is mogelijk dat u alleen Zorg In Natura of een persoonsgebonden budget ontvangt, maar een combinatie van meerdere indicaties is ook mogelijk. De verschillende soorten indicaties worden hieronder kort beschreven.

Huishoudelijke verzorging
U ontvangt ondersteuning in uw huishouding. Het kan zijn dat u zelf met de zorgverlener huishoudelijke taken uitvoert (niet het oefenen van de vaardigheden, want dit valt onder activerende begeleiding), maar het is ook mogelijk dat de zorgverlener de huishoudelijke taken voor u grotendeels uit handen neemt. Te denken valt hier hierbij aan het schoonmaken van de keuken en badkamer, de was verzorgen of eten koken. Maar bijvoorbeeld ook hulp bij de organisatie van het huishouden (wie doet wat en wanneer) of het boodschappen doen.

Persoonlijke verzorging
Dit betreft ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. Denk hierbij aan douchen, aankleden, nagels knippen, eten en drinken en toilletbezoek.

Verpleging
Het gaat hier met name om zorg met verpleegkundige taken. Hierbij kunt u denken aan het toedienen van medicijnen of wondverzorging. Maar bijvoorbeeld ook het oefenen om zelf injecties te kunnen geven.

Begeleiding individueel
Dit is begeleiding bij activiteiten in- en buitenshuis. Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van een persoon bij zijn dagelijkse bezigheden zoals besluiten nemen, een planning maken en het uitvoeren van taken. Hieronder valt ook de begeleiding bij mogelijke integratie in de samenleving met extra aandacht op het gebied van wonen, werk, en sociaal netwerk.

Begeleiding groep
Deze begeleiding betreft de dagbesteding. Indien u niet in staat bent om langdurig een betaalde baan of vrijwilligerswerk uit te voeren, maar wel de structuur en regelmaat nodig heeft om beter om te gaan met uw beperkingen, dan kunt u een aanvraag doen voor begeleiding groep.

Kortdurend verblijf
Soms hebt u vanwege bepaalde handicaps, ziekte, problemen of beperkingen behoefte aan tijdelijke opvang voor uzelf, uw partner of uw kind/kinderen. Dit kan in de vorm van weekendopvang, vakantie- of logeeropvang.