Wat is een AWBZ indicatie?

Door de vergrijzing en andere factoren zijn steeds meer mensen aangewezen op ondersteuning of hulp van buitenaf. Dit betreft niet alleen ouderen, maar mensen uit alle leeftijdscategoriŰn. Om deze mensen toch de ondersteuning te bieden die zij zo hard nodig hebben, bestaat er een AWBZ indicatie. Op dit moment zijn veel mensen die tot deze doelgroep behoren zich niet bewust van deze mogelijkheid. Iedereen die door een lichamelijke, verstandelijke, psychische beperking of door een chronische ziekte langer dan drie maanden ondersteuning nodig heeft, kan een AWBZ indicatie aanvragen.

Indien u er voor kiest om een AWBZ indicatie aan te vragen dient u te kiezen voor Zorg In Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura levert de zorgaanbieder de zorg en regelt deze ook de adminstratie. U krijgt de zorg zonder kosten geleverd, maar u betaalt wel een eigen bijdrage voor zorg in natura. Een nadeel is dat u over het algemeen verschillende zorgverleners krijgt en niet zelf kunt beslissen wanneer en in welke vorm u de zorg ontvangt. De tweede mogelijkheid betreft het persoonsgebonden budget. U ontvangt dan een geldbedrag waarmee u zelf de zorg kunt inkopen. Met dit budget kunt u zelf bepalen wanneer, hoe lang en door wie u de zorg wilt ontvangen. U kunt dus flexibeler omgaan met de invulling van uw zorgbehoefte. Een nadeel is echter dat u zelf op zoek moet naar een zorgverlener en de werkgeversadministratie moet regelen. Een combinatie van bovengenoemde regelingen is eveneens mogelijk.

Voor veel mensen is het aanvragen van een budget een ingewikkeld traject. PGB4YOU kan met hun ervaring u hierin desgewenst ondersteunen.