Klachtenregeling

PGB4YOU wil graag dat al onze cliënten tevreden zijn over de dienstverlening. Wij zullen dan dan ook onze uiterste best doe nom de juiste dienstverlening te bieden en en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening op wat voor gebied dan ook verbeterd zou kunnen worden of dat uw opmerkingen over het een en ander heeft.

De tevredenheid van u is voor ons belangrijk. Door opmerkingen of klachten kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de zorg verhogen. Het kan gebeuren dat u over sommige aspecten van uw verblijf, de opvang of de verleende thuiszorg niet tevreden bent. U heeft dan recht op serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners van bewoners of cliënten opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Binnen PGB4YOU bestaat hiervoor een klachtenregeling met als doel:

  • Behandelen van de onvrede of klacht;
  • Voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht;
  • Herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s);
  • Bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

U kunt uw klacht op 2 verschillende manieren indienen. Dat kan via internet. Het klachtenformulier vindt u op de website melduwklacht en via onze onafhankelijke klachtencommissie.Klachtencommissie PGB4YOU
Zwerfvelden 13
5685 HR Best

Nadat de klachtencommissie uw formulier heeft ontvangen, krijgt u een verzoek uw klacht nader toe te lichten. Uiterlijk vier weken na de laatste behandeling van uw klacht ontvangt u een schriftelijke en gemotiveerde beslissing.