Privacy regelement

PGB4YOU heeft een privacyreglement. Om goede zorg of hulpverlening mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in een privacyreglement.

Daarin is onder meer geregeld:

 • Wie heeft toegang tot uw gegevens;
 • Hoelang worden deze gegevens bewaard;
 • Aan wie kunnen uw gegevens verstrekt worden;
 • Hoe zijn mijn gegevens beveiligd.

Verder is in dit reglement geregeld dat:

 • Wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
 • Wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
 • Alleen degenen die betrokkenen zijn bij de hulpverlening aan u, op de hoogte zijn van uw situatie;
 • Wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen;
 • U recht heeft om uw gegevens in te zien;
 • U ons kunt verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
 • U kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de hulpverlening is geëindigd.

Als u meer informatie wenst over het privacyreglement van PGB4YOU kunt u dit bij ons opvragen.