Visie

Wij leveren zorg naar uw wensen en behoeftes. Dit wil zeggen dat wij onze zorg leveren volgens uw normen, waarden en gewoontes. Hierdoor trachten wij uw dagelijks zo min mogelijk te beïnvloeden. PGB4YOU is van mening dat wij ons dienen aan te passen aan u en niet andersom. Daarnaast zijn wij van mening dat iedere persoon anders is. Geen enkele zorg kan immers hetzelfde zijn. De zorg dient op maat te geschieden.